Cybercriminaliteit: vooral MKB en thuisgebruikers lopen vermijdbare risico’s

De digitalisering van onze samenleving brengt ook een risico met zich mee: cybercriminaliteit. Het economisch belang om zaken veilig te houden (cyberveiligheid) is de afgelopen jaren gegroeid. Sinds 2016 schrijft het Centraal Planbureau daarom jaarlijks een Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE). Eén van de bevindingen is dat voor MKB en thuisgebruikers vermijdbare risico’s lopen. Hier alle hoofdpunten uit het rapport.

Nederland in kopgroep

Een groot opsteker is dat Nederlandse bedrijven en de overheid zijn in vergelijking met andere landen goed beschermd tegen cybercriminaliteit. Wel is het zo dat het MKB minder vaak veiligheidsmaatregelen neemt dan grote bedrijven (denk aan bijv. encryptie bij het versturen en opslaan van data). Hierdoor loopt het MKB én consumenten risico’s, die vermeden kunnen worden.

Hoofdpunten RCE 2018

RCE 2018Het doel van de rapportage is om de economische risico’s in kaart te brengen. De hoofdpunten uit het RCE 2018 zijn:

  • Cybercriminaliteit leidt tot economische schade voor zowel bedrijven als huishoudens.
  • Cyberveiligheid is een continue wapenwedloop waarbij Nederland in internationaal perspectief voorop loopt.
  • Vooral MKB en thuisgebruikers lopen vermijdbare risico’s.
  • De voorspelde tekorten aan ICT’ers vallen lager uit door een sterke toename van het aanbod.
  • Delen van aanvalsdata zorgt voor snellere en betere DDoS-mitigatie.

DDoS-aanvallen

De grootste impact tot nu toe hebben de DDoS-aanvallen en dit gevaar blijft de komende jaren aanwezig. Een goed voorbeeld hiervan zijn de DDoS-aanvallen op banken begin dit jaar waardoor de computersystemen compleet lam kwamen te liggen.

Maatschappelijke kosten aanzienlijk

De kosten van cybercriminaliteit zijn aanzienlijk. In 2016 maakt 11% van de Nederlandse bedrijven kosten die te maken hadden met een hack. Wereldwijd geven bedrijven en overheden 114 miljard euro uit aan diensten van cyberveiligheidsbedrijven.

Download hier de publicatie Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018.

Meer informatie vind je ook op de site van het Centraal Planbureau.